0.CPN!1
1.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
2.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
3.ชุมชนบ้านนาชะอัง
4.ชุมชนประชานิคม
5.ชุมชนวัดหาดพันไกร
6.บ้านดอนไทรงาม

8.บ้านปากคลอง
9.บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
10.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒน
11.วัดน้อมถวาย
12.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)
13.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม